Contactgegevens

Huisartsen Hoge Vucht

Praktijk Oostendorp                                                                                                                                     076.587.61.11

Praktijk Scheijmans/Laauwen                                                                                                                076.587.37.37

Moerwijk 52A
4826 HP BREDA
  

Fax: 076 5719586  

Vakantie

De praktijk van Dr. Scheijmans en Dr. Laauwen is wegens vakantie gesloten van 27-04-2015 t/m 01-05-2015

 

De praktijk van Dr. Oostendorp is wegens vakantie gesloten van 04-05-2015 t/m 08-05-2015

 

Voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts terug is kunt u de praktijk van uw eigen huisarts bellen, u hoort dan op het bandje welke huisartsen waarnemen.

Overzicht waarnemers:

Dr. Valkenburg 587.09.08

Dr. Waale 587.66.65

Dr. Zomra 587.16.65

Dr. Eisma 587.81.06

Dr. v.d. Hurk 587.58.77

Dr. Majdandzic 521.38.00

Dr. Oostendorp 587.61.11

Dr. Scheijmans/Laauwen 587.37.37

 


Toestemming

Voor goede zorg is uw toestemming nodig!

 

De huisartsen en apothekers in West-Brabant slaan de handen ineen om uw medisch dossier en uw medicatiegebruik nog beter te regelen. 

 

Toestemming geven
Om ervoor te zorgen dat u ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend ook de beste zorg krijgt, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens bij uw eigen huisarts kan bekijken.

Ook is het van belang dat de huisarts of de apotheker, via een goed beveiligd netwerk, kan controleren welke medicijnen u gebruikt.

Wij hebben hiervoor wel uw toestemming nodig. Bij uw bezoek aan praktijk of apotheek zal uw huisarts of apotheker u hiernaar vragen.

Toestemmingsformulier


Een toestemmingsformulier kunt u ook opvragen bij uw eigen huisarts en/of apotheek of downloaden van de website www.vzvz.nl.

Hierop kunt u invullen of u (en eventueel andere gezinsleden) toestemming geeft voor het raadplegen van deze belangrijke medische en farmaceutische gegevens.


U kunt dit ook laten weten via de website: www.ikgeeftoestemming.nl.

Heeft u nog vragen? Wend u tot uw huisarts of apotheker. Meer informatie kunt u vinden op de website www.vzvz.nl

 

 

 

 

 

Laatste nieuws