Toestemming

Voor goede zorg is uw toestemming nodig!

De huisartsen en apothekers in West-Brabant slaan de handen ineen om uw medisch dossier en uw medicatiegebruik nog beter te regelen. 

Toestemming geven 

Om ervoor te zorgen dat u ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend ook de beste zorg krijgt, is het belangrijk dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens bij uw eigen huisarts kan bekijken.

Ook is het van belang dat de huisarts of de apotheker, via een goed beveiligd netwerk, kan controleren welke medicijnen u gebruikt.

Wij hebben hiervoor wel uw toestemming nodig. Bij uw bezoek aan praktijk uw huisarts hiernaar vragen. 

Toestemmingsformulier

Een toestemmingsformulier kunt u ook opvragen bij uw eigen huisarts en/of apotheek of downloaden van de website www.vzvz.nl.

Hierop kunt u invullen of u (en eventueel andere gezinsleden) toestemming geeft voor het raadplegen van deze belangrijke medische en farmaceutische gegevens.


U kunt dit ook laten weten via de website: www.ikgeeftoestemming.nl.

Heeft u nog vragen? Meer informatie kunt u vinden op de website www.vzvz.nl